2021.05.09. VASÁRNAP
Ma Gergely névnapja van.
50Randi.hu

Általános szerződési feltételek

Regisztráció és szerződési feltételek elfogadása

  1. A www.50-randi.hu valamennyi felhasználójára az alábbiakban feltüntetett általános szerződési feltételek vonatkoznak, függetlenül, hogy ingyenes vagy 50-randi klub, fizetős szolgáltatást veszi igénybe.
  2. A www.50-randi.hu weboldal szolgáltatásait kizárólag regisztrált tagok vehetik igénybe.
  3. A www.50-randu.hu weboldalát és szolgáltatásait csak 40 évet betöltött személyek vehetik igénybe. Fiatalabb személyeknek az oldal nem ad lehetőséget a regisztrációra.
  4. Amennyiben a www.50-randi.hu úgy ítéli meg, hogy nem valós az életkor megadása, vagy a regisztráció más adata, kérheti az adatok igazolását hivatalos okirat másolattal.
  5. Az Általános Szerződési Feltételeket minden felhasználó a www.50-randi.hu oldalra történő regisztráció alkalmával feltétel nélkül elfogadja.
  6. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával, hatályos, magyar nyelvű szerződés jön létre a elhasználó és az üzemeletető cég között, melyet az üzemeltető cég 5 évig köteles megőrizni.
  7. A www.50-randi.hu társ és társaságkereső weboldalt Sas Gabriella egyéni vállalkozó üzemelteti.
  8. A www.50-randi.hu fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket megváltoztassa. A megváltozott szerződési feltételeket haladéktalanul fel kell töltenie a weboldal ÁSZF részére és ezzel egyidejűleg minden aktív elhasználót belső hírlevélben értesíteni kell.
  9. A www.50-randi.hu fenntartja a felügyelet jogát, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározott okokból eltávolítson bármely információt, fényképet és bármely más, a felhasználó által közzétett anyagot, vagy visszautasítson egy regisztrációs kérelmet.
  10. A www.50-randi.hu a felhasználók valótlan tartalmaiért felelősséget vagy garanciát nem vállal, azonban igyekszik a lehető leghatékonyabban kiszűrni őket.
  11. A www.50-randi.hu szolgáltatását napi 24 órában, a hét minden napján igénybe lehet venni. Az esetleges, harmadik fél okozta kimaradásokért felelősséget azonban nem tud vállalni.

A szerződés időtartama és használati díja

2.1 A www.50-randi.hu weboldalon történő ingyenes regisztráció korlátlan időre érvényes. A rendszer automatika azonban folyamatosan ellenőrzi az adatlapokat, és a 3 hónapnál régebben látogatott oldalt felfüggeszti. A felfüggesztésről a felhasználót a megadott e-mail címen értesíti.

  1. A www.50-randi.hu oldalon felfüggesztett adatlap bármikor újra aktiválható.
  2. A www.50-randi.hu oldalon lehetőség van prémium tagság igénybevételére, az úgynevezett 50-randi-klub tagságra. A térítésköteles tagság díjait www.50-randi.hu oldalon találja meg.
  3. A www.50-randi.hu klubtagság meghatározott időre szól. Amennyiben a befizetéshez tartozó időtartam lejár, az adatlap automatikusan visszaminősül ingyenesbe. A visszaminősítésről a lejárat előtt 3 nappal üzenetet küldünk, hogy a prémium klubtagság folyamatos lehessen.
  4. A www.50-randi.hu klubtagsági díj befizetési lehetőségeiről www.50-randi.hu oldalon tájékozódhat.
  5. A www.50-randi.hu klubtagsághoz kedvezmények, akciók tartoznak, melyet klubtagjainknak e-mailben, nyomtatható formában juttatunk el.
  6. Az kedvezmények az 50-randi klub oldalon feltüntetett elfogadó helyeken speciális kedvezményeket és egyedi szolgáltatásokat biztosít. A szolgáltatások összege és összetétele folyamatosan változik, szolgáltatónként eltérő összegű.
  7. A kedvezmények érvényessége a klubtagság érvényességével azonos. A tagság lejárta után kedvezményre nem jogosít. A lejárati időt a rendszer nyilvántartja.
  8. A harmadik fél okozta szolgáltatás kimaradásért a www.50-randi.hu nem vállal felelősséget, a befizetett tagsági díjból nem térít vissza.
  9. A www.50-randi.hu vállalja, hogy a klubtagsági díj árváltozásáról minden esetben tájékoztatást küld a klubtagoknak.
  10. A www.50-randi.hu a szolgáltatásokért, a kedvezmények összegéért felelősséget nem vállal, sem jótállási, sem szavatossági kötelezettsége nincs. Kizárólag közvetítőként szerepel. de mindent elkövet partnerei megválogatásában, elkerülendő felhasználói sérelmeket.

Felhasználó kötelezettségei:

3.1 A felhasználó vállalja, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad meg az adatlapján. Ide tartozik az életkor, a foglalkozás, a családi állapot. Vállalja, hogy valóban őt ábrázoló fotót tölt fel az adatlapra.

3.2 A felhasználó vállalja, hogy nem teszi közzé a személyes adatait, teljes nevét, telefonszámát, lakcímét, e-mail címét, vagy URL-jét, illetve olyan adatot, mely alapján személyesen elérhetővé válik, sem az adatlapon, sem egyéb szöveges részben. Az ilyen bejegyzéseket a rendszer figyeli és az adatlap felszólítás után törlésre kerül.

3.3 A felhasználó vállalja, hogy nem folytat kereskedelmi vagy egyéb szolgáltatási tevékenységet, sem üzleti vagy reklám tevékenységet. Nem ajánl fel szolgáltatást, nem folytat szexuális tevékenységet, nem szervez ügyfeleket vagy vásárlókat.

3.4 A felhasználó vállalja, hogy tiszteletben tartja a többi felhasználó személyes jogait, vallási vagy politikai nézeteit. Erre vonatkozóan semmilyen negatív véleményt nem tesz közzé a weboldalon.

3.5 A felhasználó vállalja, hogy nem próbál semmilyen formában adatokat gyűjteni, nem próbál jogosulatlan adatokhoz hozzáférni.

3.6 A felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a www.50-randi.hu weboldalon nem követ el semmilyen a BTK-ba ütköző bűncselekményt.

3.7 A felhasználó vállalja, hogy nem tölt el olyan anyagokat, fotókat, melyek vírust, vagy szerzői jogvédelem alá tartoznak. Nem jelenít meg olyan fotókat, melyen rajta kívül más személyek is láthatók, különös tekintettel kiskorúak és gyermekek képeire.

3.8 A felhasználó vállalja, hogy nem hoz létre több regisztrációt, a többi felhasználó megtévesztésére. A rendszer automatikusan kiszűri az ismételt próbálkozásokat.

3.9 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.50-randi.hu automatikus képfelismerő, szövegmoderáló és reklámszűrő protokollokat használ. A felsorolt irányelvek megsértése azonnali adatlap törlést von maga után. Az adatlapok ellenőrzése folyamatos.

3.10 A felhasználó tudomásul veszi, hogy szabálysértés esetén történő kizáráskor a befizetett tagdíj visszaigénylésére nincs joga.

Adatlap

4.1 A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatlapjára feltöltött információk, fotók a többi regisztrált felhasználó számára nyilvános.

4.2 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes információk közzététele kizárólag saját felelősségre történhet.

4.3 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a tagságát bármikor szüneteltetheti, felfüggesztheti vagy meg is szüntetheti. Tudomásul veszi, hogy az idő előtt felfüggesztett tagság esetén a tagdíjat nem áll módunkban visszafizetni.

4.4 A felhasználó tudomásul veszi, hogy adatlapját csak ő működtetheti, más személy számára nem engedheti át.

4.5 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.50-randi.hu semmilyen felelősséget nem vállal az adatlapok tartalmáért, de mindent megtesz, hogy szabálysértő tartalmak ne kerülhessenek fel.

Az 50-randi.hu kötelezettségei

5.1 A www.50-randi.hu vállalja, hogy a felhasználók adatait az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően tárolja. Az adatvédelmi szabályzat www.50-randi.hu oldalon tekinthető meg.

5.2 A www.50-randi.hu vállalja, hogy a felhasználók adatait semmilyen külsős cég részére nem adja át és csak kizárólag a szolgáltatások fejlesztése céljából használja.

5.3 A felhasználók számítógépes adatai és IP címei a felhasználók látogatásainak és a statisztikáinak elkészítéséhez rögzítésre kerülnek. Semmilyen más adattal nem kerülnek összefüggésbe.

5.4 A www.50-randi.hu vállalja, hogy csak a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos levelezést folytat a felhasználóval. E-mail címét nem engedi át más cégnek, reklám tevékenység folytatáshoz.

5.5 A www.50-randi.hu klubtagok hírlevél szolgáltatásában folytat reklám tevékenységet. A felhasználónak mindig van lehetősége a hírlevél szolgáltatás lemondására. Rendszeresen megküldi klubtagjai számára az aktuális kuponokat.

5.6 A www.50-randi.hu vállalja, hogy az adatbázis védelmére minden lehetséges óvintézkedést megtesz, hogy a felhasználó adatai biztonságban legyenek. De az internetek keresztül történő adattovábbítás a technika jelenlegi állása szerint a leggondosabb óvintézkedések ellenére sem teljesen biztonságos. Az esetleges hackertámadások és ebből adódó jogosulatlan adathozzáférésekért felelősséget nem vállal.

5.7 A www.50-randi.hu vállalja, hogy a felhasználó adatlapjának végleges törlése esetén, minden rögzített adat törlésre kerül. Adatlap felfüggesztés és szüneteltetés esetén az adatokat korlátozott ideig tároljuk.

50-randi klub egyedi szabályozás

6.1  A www.50-randi.hu klub szerződött partnerekkel dolgozik. Partnereink szolgáltatásai www.50-randi.hu oldalon érhetők el.

6.2 A www.50-randi.hu klub csak ajánlja partnerei szolgáltatásait, de azok áraiért és teljesüléséért semmilyen felelősséget nem vállal.

6.3 A www.50-randi.hu klub estjein lehetőséget biztosítunk klubtagjainknak személyes ismeretségek megkötésére. Az ismeretség alakulására, az ebből kialakuló kapcsolat formájára semmilyen garanciát és felelősséget nem vállalunk. Egyéni találkozóit minden klubtagunk saját felelősségére szervezi.

6.4 A www.50-randi.hu klub személyes meghívásokat küld hírlevél formájában azon felhasználók számára, akik erre igényt tartanak. A hírlevél tartalma egyedi igények alapján, személyre szabottan kerül összeállításra. A felhasználónak lehetősége van a paraméterek megváltoztatására, illetve a hírlevél lemondására.

6.5 A www.50-randi.hu klub hírlevél küldés szolgáltatás a klubtagság idejére érvényes. Ingyenes regisztráció nem tartalmazza a hírlevél szolgáltatást.

6.6 A www.50-randi.hu klub partner generátor szoftvere, a kérdőív kitöltése után javaslatokat tesz lehetséges partnerekre. A kérdőív kitöltése és a javaslatok elfogadása a felhasználó felelőssége. A www.50-randi.hu nem vállal felelősséget a kérdőívre adott válaszok valóságtartalmára. A partner javaslatokat minden felhasználó saját felelősségére használja.

6.7 A www.50-randi.hu nem vállal felelősséget és garanciát kapcsolatok létrejöttére és működésére.

Általános rendelkezések

7.1 Jelen megállapodásban a Magyar jog irányadó.

7.2 Ha ezen megállapodás bármely része részben vagy egészben érvényét veszítené, attól még a szerződés többi része érvényes.

7.3 Az ügyfél és a szolgáltató között fellépő jogviták esetén, a szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság jár el.

7.4 Fogyasztói panaszügyintézés mindig írásban történik. A www.50-randi.hu szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az info@50-randu.hu email címre küldheti.